Avís Legal

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Web oficial de GVC Gaesco Holding, S.L. Aquesta Web és propietat de GVC Gaesco Holding, S.L. (des d'ara, GVC Gaesco), domiciliada al C/ Dr. Ferran 3-5 P.2, 08034 de Barcelona, CIF B64894439 - RM Barcelona Secció 8. Hoja 368377, tel. 93 366 27 27, fax 93 414 06 62, correu electrònic a aquests efectes atencion.cliente@gvcgaesco.es, titular del portal www.gvcgaesco.es

Tots els productes i serveis prestats per GVC Gaesco es troben sotmesos a la legislació vigent i sota la supervisió del Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i altres organismes reguladors.
 

 

COPYRIGHT © 2021, GVC GAESCO HOLDING S.L.,
TOTS ELS DRETS RESERVATS

El contingut del lloc web de GVC Gaesco (incloent, però no limitant-se a, textos, imatges, components d'àudio i vídeo, des d'ara CONTINGUTS) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual. La modificació, distribució, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts del lloc web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització de GVC Gaesco, és una infracció tipificada i penalitzada per la legislació vigent.