Alternative Investment

Gestionem vehicles que inverteixin en empreses amb un alt potencial de creixement.

Alternative Investment

Gestionem vehicles que inverteixin en empreses amb un alt potencial de creixement.

Gestionem vehicles que inverteixen en empreses que es troben en diferents fases de desenvolupament, des de seed capital a companyies consolidades, les quals necessiten capital per a créixer, i adquirim participacions minoritàries de companyies amb capacitat d'executar plans de negoci raonables.

 

CONTACTE
Muela, Jesús
Subdirector General de GVC Gaesco Valores
Responsable del negoci de Corporate Finance i Mercat de Capitals
jesus.muela@gvcgaesco.es

Zamit Capital és un vehicle d’inversió multisectorial gestionat pel Grup GVC Gaesco. L’objectiu de la inversió és donar suport al creixement de les pimes espanyoles mitjançant l’adquisició de participacions minoritàries en empreses que operen negocis amb potencial de creixement i dotades d’un equip gestor professional capaç d'executar un pla de negoci raonable.


Estrategia d'Inversió:

1. Invertim en companyies amb models de negoci consolidats que tenen l’ambició d’emprendre un pla de creixement i les acompanyem al llarg del procés oferint propostes de valor afegit.

2. L’experiència adquirida executant dotzenes d’operacions en el segment de les Pimes a Espanya ens fa grans coneixedors del sector i de les necessitats d'aquestes companyies.

3. La gestió del vehicle recau sobre empresaris amb dilatada experiència en els seus respectius sectors amb la voluntat d’ajudar i aportar valor a altres empresaris i empreses familiars.

4. Zamit Capital pren participacions minoritàries, dotant de plena confiança a l’actual equip gestor. Amb això s’aconsegueix un ple alineament d'interessos entre ambdues parts.

 

Criteris d'Inversió:

1.  Invertim en empreses espanyoles els ingressos de les quals han anat creixent a l’entorn del del 15-20% a l'any i que el seu EBITDA està comprès entre 1-6 M€.

2.  Destinem entre 1 i 5 milions del nostre capital en cada companyia en la qual invertim, amb la possibilitat de coinvertir amb altres parts.

 

 

Portfolio

 

Learning Bits ofereix als professors un conjunt de propostes didàctiques que els serveixen com a suport per ensenyar ciències d’una forma motivadora per als seus estudiants. Dissenyades d’acord amb el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons multimèdia de Learning Bits fa servir una gran quantitat de continguts multimèdia interactius amb la finalitat de desenvolupar un aprenentatge a partir de la recerca i el descobriment, centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques. A més, pot ser utilitzat com a substitut dels llibres de text o material complementari.

 Sector

 Edutech

 Pàgina web

 www.science-bits.com

 Seu

 Barcelona

 Tipus de transacció

 Ampliació de capital

 Projecte

 Expansió geogràfica i de producte

 Any d’inversió

 2020

 Estat de la inversió

 En cartera

 

Necessita més informació? Posi's en contacte amb nosaltres, de bon grat li ajudarem.

CONTACTI AMB NOSALTRES