FONSGLOBAL RENTA, FI

Política d'Inversió
El Fons podrà invertir en actius de Renda Variable i de Renda Fixa, nacional i internacional, d'emissors públics o privats de qualsevol país, denominats en moneda euro o en moneda diferent de l'euro, sense que hi hagi predeterminació pel que fa als percentatges d'inversió en cada classe d'actiu. El Fons podrà invertir fins a un 25% en valors de Renda Fixa d'una qualitat creditícia mitjana (ràting BBB segons l'agència especialitzada Standard&Poor's o equivalent) i la resta serà de qualitat creditícia alta (ràting A o superior segons l'agència especialitzada Standard&Poor's o equivalent). En el cas que l'emissió no estigués qualificada, s'atendrà a l'avaluació de l'emissor, que haurà de complir amb els requisits de ràting anteriorment detallats. La durada mitjana de la cartera de valors de Renda Fixa serà inferior a 7 anys.
Categoria
Renda Variable Mixta Internacional
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Banc de Sabadell, SA
D. Llançament
08/06/1998
Valor Liquidatiu
10,1774 (18/04/2021)
Índex Ref.
---
Divisa
EUR
ISIN
ES0136788033
Bloomberg
---
Liquiditat
---

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada Fons d'Inversió on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.