CARTERA EUTOPIA, SICAV

Política d'Inversió
La Societat podrà invertir, ja sigui de forma directa o indirecta a través de la CII, en actius de renda variable, renda fixa sense que existeixin predeterminació pel que fa als percentatges d'exposició en cada classe d'actius, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d'ells. Dins de la renda fixada a més de valors, s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la UE o que compleixen la normativa específica de solvència i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. La SICAV no té un índex de referència en la seva gestió.
Perfil Risc
7
E. Dipositària
Santander Securities Services, S.A.
Valor Liquidatiu
11,7729 (09/06/2021)
ISIN
ES0116403033
Valor Liquidatiu
11,7729€

(09/06/2021)

Perfil Risc: 7/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada SICAV on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.