TRISTAINA INVERSIONS, SICAV

Política d'Inversió
La Societat pot invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través d'IIC, en actius de renda variable, renda fixa sense que hi hagi predeterminació pel que fa als percentatges d'exposició a cada classe d'actiu i pot estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d'ells. Dins de la renda fixa a més de valors s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la UE o que compleixin la normativa específica de solvència i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. La SICAV no té cap índex de referència en la seva gestió.
Perfil Risc
7
E. Dipositària
Banc de Sabadell, SA
Valor Liquidatiu
10,9858 (09/06/2021)
ISIN
ES0180756001
Valor Liquidatiu
10,9858€

(09/06/2021)

Perfil Risc: 7/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada SICAV on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.