Grup GVC Gaesco

50 anys d'història

Grup GVC Gaesco

50 anys d'història

GRUP GVC GAESCO

El grup GVC Gaesco està integrat per quatre societats: GVC Gaesco Valores S.V.S.A, GVC Gaesco Gestión SGIIC S.A., GVC Gaesco Pensiones SGFP S.A. i GVC Gaesco Correduría S.A., totes participades al 100% per l'entitat capdavantera del grup, GVC Gaesco Holding, S.L. En el grup GVC Gaesco, el nostre valor afegit es fonamenta en les relacions de confiança que establim amb els nostres Clients.

Conrear la prosperitat mitjançant la inversió conscient


La inversió conscient atén a una doble accepció. D'una banda, implica que el nostre Client prengui decisions des d'una perspectiva molt àmplia i a llarg termini, tenint en compte totes les circumstàncies del seu propi entorn, del context de l'economia i dels mercats financers.

D'altra banda, inversió conscient suposa analitzar, assessorar, adquirir, gestionar i administrar tota classe d'actius que compleixin amb alts estàndards d'ètica i sostenibilitat.

Existim per dur aquestes dues accepcions de la consciència a la inversió i assegurar així el millor ús dels diners. D'aquesta forma, aspirem a contribuir humilment a la recuperació de l'ànima i el sentit de la indústria financera, un sector clau pel benestar de les persones i el desenvolupament econòmic i poder influir. a més, de forma rellevant, en la salvaguarda del planeta.