Confiï'ns la seva gestió

Delegui en professionals la gestió de la seva cartera i tregui el màxim partit a les seves inversions amb un estricte control de risc.

Confiï'ns la seva gestió

Delegui en professionals la gestió de la seva cartera i tregui el màxim partit a les seves inversions amb un estricte control de risc.

Traballem perquè pugui aconseguir els seus objectius

 

El nostre equip d'experts té com a missió gestionar el seu patrimoni de manera personalitzada, adaptar la inversió en tot moment, al seu perfil de risc i als seus objectius financers. Tot això, amb una gestió activa i diversificada per a avançar-s'hi a les diferents situacions de mercat.

Desenvolupem una gestió activa, totalment independent i triem, a cada moment, els productes que creiem més adequats per a vostè.

CARTERES DE VALORS

Carteres constituïdes per 
valors de Renda Variable

Repartiment i acumulació
 

CARTERES DE FONS

Carteres constituïdes per 
Fons d'Inversió

Conservadora, prudent, equilibrada, rendiment, agressiva

 

CARTERES MULTIACTIU

Carteres mixtes de Renda Variable i Fons

Conservador, Moderat i Agressiu
 

 

Com ho fem?


Treballem estretament amb vostè per a garantir que la cartera de gestió assoleix les seves expectatives i necessitats.

 

 

Treball en equip: VOSTÈ i nosaltres

 

01

Definim amb vostè el seu perfil de risc i l'horitzó temporal de la inversió, tenint en compte, sempre, les seves necessitats futures de liquiditat. 

02

El nostre equip de Gestió de Carteres dissenya l'estratègia d'inversió més adient i té en consideració els seus objectius per assolir sempre l'equilibri entre rendibilitat i risc.

 

03

Seleccionem els actius amb total independència i sense conflictes d'interès. L'equip compta amb un il·limitat univers d'actius i en seleccionem únicament els que creiem més apropiats pel Client.

 

04

Invertim en la cartera definida i realitzem un seguiment exhaustiu en el temps, efectuem els ajustaments que siguin imprescindibles per a dirigir la seva inversió pel bon camí. 

05

Li mantenim informat amb reunions periòdiques i informes de gestió personalitzats, per tal que pugui veure l'evolució del seu patrimoni, rendibilitats, operacions i despeses.

 

Programi una cita amb un dels nostres consultors patrimonials i li explicarem el servei amb detall

 

CONTACTE CON NOSOTROS

 

Avantatges del nostre servei de Gestió Discrecional

RENDIBILITAT

Recerca de la combinació rendibilitat/risc que millor s'adapti al seu perfil.

SEGURETAT

Gestionem la seva inversió les 24 hores dels 365 dies de l'any. 

TRANQUIL·LITAT

Gestió i monitoratge contínua dels riscos del mercat per l'equip de gestió.

LIQUIDITAT

Opció de disposar de part o de la totalitat de l'import invertit sense cap penalització.

VISIÓ

Realització d'anàlisis de correlació i estadístics sobre la rendibilitat esperada de les carteres.

INFORMACIÓ

Reporting de qualitat de l'evolució del patrimoni, rendibilitats, operacions i despeses.

La Gestió de Carteres és un servei d'inversió regulat per la Llei del Mercat de Valors R.D. 2/7/2008 y que compleix amb els requisits marcats per la Directiva Europea MiFID. Mitjançant la signatura d'un contracte, l'inversor atorga a GVC Gaesco la facultat per a gestionar una part o la totalitat del seu patrimoni, així com dels rendiments generats.

COM FER-SE CLIENT?

Tingui el seu compte obert en pocs minuts, de manera segura i completament en línia.

Ompli els nostres formularis.

Signi el contracte en línia mitjançant un SMS certificat.

Accedeixi al nostre Canal Client i comenci a beneficiar-se de tots els seus avantatges.